Wirtualna walka

Każdy żołnierz, aby być dobrze przygotowanym do warunków bojowych, musi przejść długie szkolenie w różnych warunkach pogodowych z uwzględnieniem zaskakujących scenariuszy zdarzeń. Szkolenia w terenie są dosyć kosztowne a przy tym istnieje prawdopodobieństwo zranienia. Nowatorskie rozwiązanie w tej dziedzinie wprowadziły siły wojskowe Stanów Zjednoczonych w postaci wirtualnej sieci SIMNET. Symulacja walki z wykorzystanie helikopterów czy samolotów sprawia, że żołnierz zdobywa takie samo a nawet większe doświadczenie, aniżeli miałoby to miejsce w warunkach poligonowych. Wirtualna walka z wykorzystaniem różnych scenariuszy akcji, pod względem przygotowania taktycznego ma nieprzecenioną wartość. Rozwiązania opierające się na SIMNET, stosowane są obecnie w internetowych grach online. W ich przypadku również można przeprowadzać symulacje walki, oczywiście o zdecydowanie mniej poważnym charakterze i bez bardzo istotnej w wojsku szczegółowości. Bitewne symulatory występują między innymi w grach strategicznych.